Edifici comercial i magatzem de materials de construcció per MANAU, a Montigalà, Badalona.
 
   
Edifici d'habitatges a Diagonal cantonada Bac de Roda
 
 
   
   
     
 
   
 


Arquitectes:  Joan Carles Cardenal, Joan Francesc García.
Any: 2005-2007

Les plantes superiors de l’edifici estàn dedicades a habitatges i oficines. Els sostres son de biguetes metàl·liques,  revoltó ceràmic i jàsseres metàl·liques. La consolidació consisteix en reforçar les biguetes i jàsseres amb perfils metàl·lics i en folrar els matxons d’obra de càrrega més sol·licitats amb morters d’alta resistència.

El projecte planteja habilitar la planta baixa per fer un petit teatre. Per tenir l’espai suficient per a l’escenari cal eliminar un dels pilars existents.

Al eliminar el pilar es transformen dues crugies de 4 m. en una de 8 m. Cal transformar dues bigues metàl.liques roblonades isostàtiques en una biga contínua tensada  i sense que es produeixi cap deformació en la paret de càrrega de sobre. Aquesta paret aguanta vuit plantes. El control exhaustiu del procés constructiu i de les deformacions  amb comparadors d’alta precisió ha estat determinant per a l’èxit de l’estintolament. La deformació total de la jàssera un cop tret el pilar ha estat de 1 mm.

milà i fontanals, 14-26 4rt 2a bis     08012 BARCELONA     Tel: +34 93 476 35 85     Fax: +34 93 476 35 84     e-mail: jfg@jfgconsultors.com