Edifici comercial i magatzem de materials de construcció per MANAU, a Montigalà, Badalona
 
   
Edifici d'habitatges a Diagonal cantonada Bac de Roda
 
   
   
   
     
 
   
 

Arquitectes:  SOB Arquitectes.  Enric Soler, Fernando Batalla
Any: 1998-1999

L’edifici té un us comercial i industrial. Les llums entre pilars son de 11 x 11 m. i els sostres estàn calculats per una sobrecàrrega de 1000 Kg/m². Els forjats son llosa “sandwich” de formigó armat de 45 cms. de cantell, alleugerida amb casetons de porexpan.

En l’accés de camions a la nau es necessita una llum de 40 m. lliure de pilars. Aquest gran pòrtic es resol amb una gran encavallada metàl.lica situada en la façana sobre la que es recolzen els tres forjats interiors.milà i fontanals, 14-26 4rt 2a bis     08012 BARCELONA     Tel: +34 93 476 35 85     Fax: +34 93 476 35 84     e-mail: jfg@jfgconsultors.com